Hadice Barták

Ludmanova 230, 290 01 Poděbrady
bartak.hadice@seznam.cz


 
 
 
 
 
         
 

> PRŮMYSLOVÉ HADICE
> HYDRAULICKÉ HADICE
> TLAKOVÁ VZDUCHOTECHNIKA
> ODSÁVACÍ HADICE
> PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM
> PRYŽOVÉ DESKY, PODLAHOVINY A PROFILY
....
plochá těsnící pryž
.... expandovaná plochá těsnící pryž
.... rýhovaná podlahovina
.... dielektrické koberce
.... pryžové rohože
.... mikroporézní a kompaktní profily
> OSTATNÍ

 

Pryžové desky, podlahoviny a profily

plochá těsnící pryž
expandovaná plochá těsnící pryž
rýhovaná podlahovina
dielektrické koberce
pryžové rohože
mikroporézní a kompaktní profily

 
         
 
 
....© Hadice Barták 2012 webmaster: Michaela